BENSE ÉS TÁRSAI KFT. vezetősége az alábbiakban határozta meg minőségpolitikáját:

Egy vállalkozásban minden nap kihívás, hiszen felelősséggel tartozunk kollégáinkért, ügyfeleinkért és persze az üzleti életben meghozott döntéseinkért is. 

A Társaság vezetése a megrendelői megelégedettséget tükröző, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésére törekszik.

Ennek érdekében minőségügyi céljaink a következők:
– A Társaság szakmai hírneve biztosítja partnereink tartós bizalmának elnyerését, minőségképességünk és versenyképességünk megőrzését, javítását.
– Szolgáltatásaink, termékeink műszaki és minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése jelent megbízható alapot a megrendelői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.
– Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően alakítjuk, illetve folyamatosan tovább fejlesztjük.

A Társaság vezetése évente konkrét minőségügyi célokat határoz meg és tesz közzé.
Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük, ehhez biztosítjuk:

– a munkaterületük gyakorlati követelményeinek betanulását
– a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését
– szakmai fejlődésük lehetőségét.

Kiemelt vezető feladatnak tekintjük:
– a minőség orientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését
– a rendszeres minőségügyi képzést
– a minőségirányítási rendszerben megfogalmazott követelmények teljesítését
– a rendszer folyamatos fejlesztését

Minőségfilozófiánk:
– 
a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási munkában
– minden munkatársunk felelős a maga által végzett munka minőségéért
– a megrendelői megelégedettség munkánk legfontosabb mérőszáma, melyet folyamataink, termékeink folyamatos tökéletesítésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni
– a hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk

A minőségirányítási rendszerünk működtetésének célja a minőségpolitikában megfogalmazott alapelveink megvalósítása.